Wednesday, June 27, 2007

i w!lL lUv U 4eVa....

i lUv U sO deepLy..
i lUv U sO mUch...
i lUv d sOUNd oF Ur vO!ce...
N d wAy dAt wE tOUch..
i lUv Ur wArm sM!Le..
N Ur k!Nd, tHOUghtfUL wAy..
d jOy dAt U br!Ng...
2 mA l!fe eVerydAy...
i lUv U 2dAy...
aS i hUv frOm d stArt...
N i'll lUv U 4eVa...
w!t alL of mA hEArt....

No comments: